Dieetadvisering wordt jaarlijks voor drie uur vergoed vanuit de basisverzekering.
Let op, dit wordt verrekend met het eigen risico. Voor kinderen tot 18 jaar geldt geen eigen risico.
SiUSmile Diëtistenpraktijk verdeeld deze drie uur over ongeveer vijf consulten.

Bij een aanvullende verzekering worden mogelijk meer uren dieetadvisering vergoed.
Raadpleeg hiervoor de polisvoorwaarden van uw zorgverzekeraar.

Ketenzorg

Wanneer sprake is van Diabetes Mellitus, COPD of cardiovasculaire risico’s (hart- en vaatziekten) kunnen consulten vergoed worden vanuit de ketenzorg. Vergoeding vanuit de ketenzorg gaat buiten de basisverzekering om. Dit betekent dat er geen sprake is van verrekening met het eigen risico. Wil je hier gebruik van maken? Vraag dan je huisarts of praktijkondersteuner voor een verwijzing naar de diëtist binnen de ketenzorg.

Declareren

SiUSmile Diëtistenpraktijk kan direct declareren bij de zorgverzekeraars. Scheelt jou werk, je hoeft de factuur niet handmatig in te dienen. Mocht je eigen risico voor dit jaar nog niet verbruikt zijn, dan ontvang je via je zorgverzekering de factuur voor het consult. Wil je de factuur liever zelf ontvangen en zelf indienen bij de zorgverzekeraar, dan is dit natuurlijk ook mogelijk.

Verwijsbrief

Sinds 1 augustus 2011 is de diëtist vrij toegankelijk (Directe Toegankelijkheid Diëtetiek/DTD) en heb je geen verwijsbrief nodig van de (huis)arts. Echter, sommige verzekeraars (namelijk CZ, Delta Lloyd, OHRA en De Friesland) vragen een verwijsbrief van de (huis)arts, voordat zij dieetadvisering vergoeden. Bij voorkeur graag een verwijsbrief meenemen naar het intakegesprek.

Afzeggen

Afspraken kunnen uiterlijk 24 uur van tevoren verplaatst of geannuleerd worden. Bij geen tijdig bericht via e-mail of telefoon, zal het consult in rekening gebracht worden. Deze declaratie/factuur wordt niet vergoed door de zorgverzekeraar.

Vragen over vergoedingen?
error: Content is protected !!